Foto: Danny Howe

Stortingspresident Masud Gharahkhani står for åpningen når Kulturytring går av stabelen i Drammen i juni. For andre gang samles kultur-Norge for å sette kunst og kultur på dagsorden i valgkampen – i kulturlivets svar på Arendalsuka.

Last ned pressemeldingen som PDF her.

Kulturytring Drammen arrangeres 19. til 21. juni 2023 i samarbeid med Drammen kommune og Viken fylkeskommune. Festivalen er både en debattfestival, en kunnskapsarena og en kunst- og kulturfestival, og ble arrangert for første gang i 2021. Midt i pandemien ble det gjennom tre dager avviklet et tett program med over 80 programposter som ga nær 4.500 digitale visninger. Over 50 organisasjoner bidro med egne arrangementer. I år forventes nærmere 100 poster på programmet med en stor bredde i tematikk; fra kultur og folkehelse, kunstnerøkonomi, lokal kulturpolitikk og ytringsfrihet til barne- og ungdomskultur, ny forskning, kunstnere og internasjonale gjester.

Kulturlivets Arendalsuka

Foto: Stortinget

– Som Stortingspresident er jeg opptatt av at vi må verne om ytringsfriheten i alle deler av samfunnet. Ytringsfriheten er viktig både i politiske debatter og i utøvelsen av kunst og kultur. Jeg ser frem til levende debatter hjemme i Drammen under Kulturytring 2023, sier Masud Gharahkhani.

Foto: Elfi Leinan

– I en tid preget av økonomiske utfordringer, polarisering, uro og klimakrise er det et stort behov for at hele kulturfeltet samles for å løfte kunst og kultur som politikk- og samfunnsområde. Vi er derfor svært glade for at Stortingspresidenten har takket ja til å stå for åpningen, sier Monica Larsson, generalsekretær i Norsk Kulturforum (NOKU), initiativtaker og ansvarlig for Kulturytring.

Foto: Sara Angelica Spilling

Kulturytring vil fylle sentrum av Drammen i juni. Ella Marie Hætta Isaksen holder åpningsappellen. Det blir debatter og seminarer, politikersamtaler og paneler, stands, foodtrucks, folkeliv, kunst og kultur på torg og i gater og på 10 scener. En egen podcastscene skal sende live fra et utvalg av Norges største kultur- og politikkpodcaster.

Ytringsrom for alle

Ledende fagmiljøer innen kulturforskning fra Telemarksforsking og USN har i en årrekke arrangert «Kulturrikets tilstand» – en dagskonferanse som har fått stor oppmerksomhet i deler av kunst- og kultursektoren. I år legges arrangementene til Kulturytring. I samarbeid med NOKU presenteres det tre hovedstolper i Kulturytrings program: Bærekraft sentralt og lokalt, digitale plattformer og AI, aktivisme og ytringsrom.

– Vi ser frem til Telemarksforsknings fremleggelse av Kulturrikets tilstand med sentrale temaer på Kulturytring, sier Monica Larsson. – Ytringsfrihetskommisjonen bemerket i sin utredning En åpen og opplyst samtale (NOU 20222: 9) at det innad i deler av kunstfeltet meldes om lav takhøyde og svak uenighetskultur. Kulturytring skal være en arena som stimulerer til en aktiv meningsbryting gjennom en åpen og levende debatt. Vårt mål er å skape et sterkt og trygt ytringsrom for alle, sier Larsson.

Om Kulturytring | www.kulturytring.no

• Kulturytring er Norges største nasjonale arena for kulturpolitikk.
• Arrangeres i Drammen 19. – 21. juni 2023, i samarbeid med Drammen kommune og Viken fylkeskommune.
• Initiativtaker er Norsk Kulturforum (NOKU).
Programpåmelding innen 1. mars.

Om Norsk Kulturforum (NOKU) | www.noku.no

• Norsk kulturforum (NOKU) er interesse- og kompetanseorganisasjonen for kultursektoren i kommuner og fylkeskommuner over hele landet.
• NOKU skal styrke den faglige kompetansen, og fremme kunst- og kulturliv som vesentlige bidragsytere til samfunnsutvikling og menneskers livskvalitet.

Mer informasjon, bilder og kontakt

Generalsekretær Monica Larsson, Norsk Kulturforum, 97022420, monica.larsson@noku.no
Programsjef Kulturytring, Kaia Brænne, 90958268, kaia@noku.no
Presseansvarlig Anne Berentsen, Kulturmeglerne, 99524438, anne.berentsen@kulturmeglerne.no
Bilder kan lastes ned her: (link)

Meld deg på nyhetsbrev

Vær den første til å motta nyheter om arrangementer, nye initiativer, gode historier og programmet.