Spørretimen: Norsk mangfoldspolitikk før og nå

  • tirsdag 22. juni
  • 11:15 – 12:15
  • Multisal 1

Arrangeres av:

  • Programråd, Kulturytring Drammen

Kulturytring spørretime er inspirert av Stortingets spørretime der stortingsrepresentanter kan stille spørsmål til Statsrådene. I Kulturytrings spørretime er det omvendt! Vi stiller spørsmål om dagsaktuelle temaer til kulturlivet, i en bred søken etter svar. Programrådet har invitert respondenter, personer som ikke nødvendigvis er de mest fremtredende i samfunnsdebatten, til spørsmålene.

Temaet for Spørretimen er «Makt, motstand, mangfold». Mandag tar vi opp kunstens rolle, tirsdag utforskes hva som fungerer og ikke og onsdagen rettes blikket mot fremtidens kulturfelt og hvordan vi kan få til endring! Les om spørretimen her!

Norsk mangfoldspolitikk før og nå

Mangfold har vært på agendaen i norsk kulturliv i mange år. Mange mener kulturlivet burde ha oppnådd flere resultater etter flere år med satsing på mangfold, for eksempel etter Mangfoldsåret 2008. På den ene siden tar diskusjoner om mangfold derfor ofte opp igjen det «samme gamle». Ordet «mangfold» blitt brukt i så mange festtaler at det nesten har mistet sin betydning.  Mange opplever at institusjonene er flinke til å prate om mangfold, men mangler den dypere forståelsen og kompetansen som kreves for å gjøre institusjonene mer inkluderende i praksis. På den andre siden har interessen for identitet, mangfold og representasjon fått en ny vår. Nye generasjoner har begynt å engasjere seg i mangfold, og introduserer nye tankemåter og ny energi som skaper synlige endringer.  Det er på tide og se nærmere på mangoldspolitikken før og nå, og diskutere hva som er likt og hva som har endret seg de siste årene. 

Hvorfor har ikke kulturlivet kommet lengre i arbeidet for økt mangfold? Har institusjonene lyttet godt nok til «dem som skal inkluderes»? Hva kan yngre generasjoner lære av de eldre generasjonenes erfaringer med å prøve å gjøre kulturinstitusjonene i Norge mer mangfoldige? Hva skiller de nye generasjonene som jobber for mangfold i dag fra arbeidet som har blitt gjort før? 

Louisa Olufsen Layne introduserer
Medvirkende:
Ida Evita de Leon, initiativtaker og leder av Black History Month Norway
Roza Aghili Taslimi, koordinator Endringsagentene, Music Norways råd for større flerkulturelt mangfold
Hilde Ghosh Maisey, daglig leder i TRAP

Spørretimen er kuratert av:
Bjørn Hatterud, Stein Olav Henrichsen, Ellen Horn, Louisa Olufson Layne og Maria Utsi.

Foto: Ingvild F. Melien
 

Programråd, Kulturytring Drammen

Programrådet på Kulturytring Drammen består av: Bjørn Hatterud, forfatter og kurator. Ellen Horn, skuespiller, tidligere teatersjef ved Riksteatret og Nationaltheatret. Tidligere kulturminister. Kunstnerisk leder for Peer Gynt AS på Gålå. Stein Olav Henrichsen, direktør Munchmuseet. Maria Utsi, nestleder Kulturrådet, tidligere direktør for Festspillene i Nord-Norge. Louisa Olufsen Layne, postdoktor ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS) ved Universitetet i Oslo.

Les mer

Meld deg på nyhetsbrev

Vær den første til å motta nyheter om arrangementer, nye initiativer, gode historier og programmet.