Kulturytring spørretime er inspirert av Stortingets spørretime der stortingsrepresentanter kan stille spørsmål til statsrådene. I Kulturytrings spørretime er det omvendt! Vi stiller spørsmål om dagsaktuelle temaer til kulturlivet, til en rekke forskjellige mennesker i en bred søken etter svar.

Hvorfor «makt, motstand, mangfold»?

Kunsten har til alle tider utfordret sin samtid. I ettertid anerkjennes kunsten som en gang utfordret det bestående, som viktig del av vår felles historie, identitet og kultur. Det er et paradoks at kunsten i sin samtid befinner seg utenfor tidens vedtatte normer, mens i ettertid ofte blir oppfattet som representativ for sin tid.

Kunsten er i evig bevegelse, og retning, fart, bakgrunn og mål varierer med tidsånden, med politiske strømninger, og er i stadig utvikling. Hvilke krefter er det som trekker i hverandre, støter mot hverandre og river i hverandre? Hvordan utfordrer kunsten den bestående kulturen, og når tas kunsten opp i kulturen som helhet, blir til tradisjon i stedet for utfordrer?

Mangfold er på mange måter en naturlig del av kunstens vesen. Mennesker skaper kunst med forskjellig utgangspunkt, med bakgrunn i forskjellige tradisjoner. Vestlige, tradisjonelle kvalitetsbegrep kan belyse mye, men også skape trange rammer som ikke all kunst kan plasseres innunder – og dermed ikke gi plass til alle som kunsten egentlig kan romme. Dette skaper motstand, både blant kunstnere og publikum, mot det etablerte, det tradisjonelle, men også mot det nye, det ukjente.

Motstand krever at man støter mot noe, at man prøver å rive ned, vise frem, endre eller omstrukturere noe som allerede eksisterer. Det eksisterende har tradisjonelt sett stor makt. Det er en lang vei å gå for å endre strukturer som anses som en naturlig og selvsagt del av et samfunn.

Samtidig er samfunnet i rask endring. Nye ytringsflater og ytringsrom oppstår, diskusjonen blir opphetet, skyttergravene dypere, men mange møtes også, ser hverandre i disse nye rommene. Hva kan kunstfeltet, institusjonene, både det etablerte og utfordrerne bidra med på denne evige endringsveien som er samfunnet vårt? Hvordan kan kunsten og kulturen bidra til å skape samtaler på tvers av meninger, dialog på tvers av politiske skillelinjer i et ytringsrom som er i stadig forandring?

På programmet står


Smalt er fett – hvilken rolle har de smale kunstuttrykkene?
Kulturinstitusjonenes rolle i et samfunn i voldsom endring.
Publikum – kunstens nødvendige onde?
Norsk mangfoldspolitikk før og nå.
Kunstnerisk kvalitet – rettesnor eller feilspor?
Manuell og mindreverdig – lavkultur og håndverk
Samisk kunst – en evig parentes i den norske kunsthistorien?
Ulike funksjonsnedsettelser – klienter eller kunstnere?
Arven etter norsk motkultur.

Programrådet består av

  • Bjørn Hatterud, forfatter og kurator.
  • Stein Olav Henrichsen, direktør Munchmuseet.
  • Ellen Horn, skuespiller, tidligere teatersjef ved Riksteatret og Nationaltheatret. Tidligere kulturminister. Kunstnerisk leder for Peer Gynt AS på Gålå.
  • Louisa Olufsen Layne, postdoktor ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS) ved Universitetet i Oslo.
  • Maria Utsi, nestleder Kulturrådet, tidligere direktør for Festspillene i Nord-Norge.Vel møtt!

Meld deg på nyhetsbrev

Vær den første til å motta nyheter om arrangementer, nye initiativer, gode historier og programmet.