Bilde: Thomas Storheim / Dissimilis

Kunstnerpolitikk blir et viktig tema på årets Kulturytring, med arrangementer om kunstnerøkonomi, arbeidsvilkår og ytringsrom. Vi ser frem til viktige samtaler som fremmer inkludering, solidaritet og et rettferdig arbeidsliv i kunst- og kulturfeltet.

25. april slapp vi hovedprogrammet til Kulturytring med over 100 faglige arrangementer spredt over 14 scener på Papirbredden i Drammen. Her setter over 140 arrangører kunst og kultur på agendaen med sine arrangementer. I ukene som kommer presenterer vi viktige temaer for årets festival og viser hvordan disse blir belyst av arrangører fra forskjellige deler av feltet. Først ut er kunstnerpolitikk.

Kunstnernettverket: Bør skoleverket få definere innholdet i den kulturelle skolesekken?

Bildet er fra Kunstnernettverkets debatt i Arendal i 2022. Foto: Frank Michalsen, NOPA. 

Regjeringen har lagt fram en utredning med kartlegging av Den kulturelle skolesekken (DKS), hvor det tas til orde for en radikal endring og ny målsetting: Oppdraget skal nå knyttes til læreplanen, og elevene skal i større grad medvirke selv.

Kunstnernettverket, som samler 19 landsomfattende organisasjoner som representerer skapende og utøvende kunstnere i Norge, stiller spørsmål ved dette i panelsamtalen «Bør skoleverket få definere innholdet i den kulturelle skolesekken?», tirsdag 20. juni. Fortjener ikke barn og unge å bli eksponert for profesjonell kunst spør Kunstnernettverket i et panel bestående av kunstnere.

Samtalen blir moderert av Elisabeth O. Sjaastad, forbundsleder i Norsk filmforbund.

Den norske kirke v/ Kirkerådet: Rett til rimelig betaling!

Foto: Laila Meyrick – Konsert i Oslo domkirke, Oslo internasjonale kirkemusikkfestival

«Kunstnere er ofte i en svakere posisjon enn sine avtalemotparter i en forhandling om honorar. De opplever også at det forekommer ulike praksiser overfor dem og mellom de ulike kunstfeltene. Men hva er rimelig betaling, og hvilket ansvar bør det kunne forventes at produksjons- og visningsarenaene tar her?»

Den norske kirke v/ Kirkerådet er en betydelig oppdragsgiver for utøvende kunstnere, og setter fokus på kunstnerhonorering i panelsamtalen «Rett til rimelig betaling!», mandag 19. juni på Drammen kulturhus.

Hurdalsplattformen listet styrket kunstnerøkonomi som et tiltak innen kunst og frivillighet, og Den norske kirke v/ Kirkerådet inviterer til en åpen samtale om oppdragsgivernes ansvar: Hvordan bør og kan en styrket kunstnerøkonomi møtes av produksjons- og visningsarenaer?

Panelsamtalen er moderert av NMH-professor Sigrid Røyseng, og av bekreftede gjester finner vi Hans Ole Rian, som er forbundsleder i Creo, kirkesjef i Asker John Grimsby og USN-professor Heidi Stavrum.

Dissimilis: Funksjonsmangfold i kunsten – hvorfor og hvordan kan vi få til det?

Dissimilis Nasjonale kompetansesenter, som tilrettelegger kulturtilbud for mennesker med utviklingshem­ming og funksjonsnedsettelser, kommer til Kulturytring onsdag 21. juni med arrangementet «Funksjonsmangfold i kunsten – hvorfor og hvordan kan vi få til det?»

Her deler de erfaringer fra sine mer enn 40 år innen kunst- og kulturfeltet, og spør: Hvordan kan man jobbe for å tilrettelegge for at personer med utviklingshemming får reelle muligheter for kunstnerisk utfoldelse?

Organisasjonen skriver: «Vi erfarer at utøvere med funksjonsnedsettelser som ønsker å jobbe profesjonelt med scenekunst holdes utenfor kunstfeltet og kunstutdanninger. Det er mangel på erfaring og kunnskap innen inkluderende scenekunst, og derfor mye fordommer og stigma innen feltet.»

På arrangementet presenteres også Kompani D, et nytt prosjekt som fremmer inkluderende scenekunst. Her står profesjonelle utøvere og personer med utviklingshemming sammen på scenen som likestilte utøvere.

Interkultur: Hvem får være med?

Bilde: pexels.com

Interkultur og Samspill International Music Network inviterer til panelsamtale onsdag 21. juni om barrierene og utfordringene ved å ta plass i kunst- og kulturlivet som utøvende kunstner med flerkulturell bakgrunn.

Panelet i «Hvem får være med?« består av Amina Mohamud, Guillermo John Magno, Mohamed Abdirashid Mohamed og Kristine Utne Stiberg. De diskuterer: Hvilke dører er åpne og hvilke er lukket?

NOKU Nord: Friby for forfulgte kunstnere

Foto: Anna Utkilen, Alta kommune

Siden midten av 1990-tallet har mer enn 100 forfattere, journalister og kunstnere fra utlandet kommet til en av de 24 fribyene som finnes i Norge. Fribyordningen beskytter ytrere som er truet og forfulgt i hjemlandet sitt og lar dem fortsette arbeidet sitt i den nye vertsbyen.

Mandag 19. juni arrangerer NOKU Nord workshop om fribyordningen sammen med Arktisk fribynettverk. Her får deltakerne lære mer om ordningen som gir forfulgte kunstnere et trygt sted å utøve kunsten sin, og hvordan dette har blitt gjennomført i en årrekke i byer som Alta, Narvik og Bodø.

Mer enn 100 faglige arrangementer om kunst og kultur skal holdes på årets Kulturytring

Gå til programsiden for en komplett oversikt over arrangementer, scener og tidspunkter på Kulturytring, 19. – 21. juni i Drammen.

Meld deg på nyhetsbrev

Vær den første til å motta nyheter om arrangementer, nye initiativer, gode historier og programmet.