Først …

Vi gleder oss til å ønske deg velkommen til Ung Kulturytring, og håper du får glede av dagen!

Under finner dere innganger til og informasjon om de forskjellige programpostene og problemstillingene du vil møte på Ung Kulturytring. I programpostlenkene finner du utdypende informasjon om tematikken. Les både spørsmålene og programmet, og ha notatblokka klar!

Hva kan du forvente av dagen?

Ung Kulturytring er en dag for utforsking av kulturpolitikk for barn og unge. Medvirkning og representasjon er viktig for utvikling av god politikk og er derfor et fokusområde for dette prosjektet.  På Ung Kulturytring skal dere lage en tiltaksplan for å følge opp den ferske barne- og ungdomskulturmeldingen. En lettlest versjon av meldingen kan leses her. Tiltaksplanen skal så legges frem for politikerne i den avsluttende politiske debatten på programmet, før den oppsummeres og sendes til regjeringen, Stortinget, fylkeskommuner og kommuner. 

Oppgave/refleksjonsspørsmål

Under finner du en rekke spørsmål. Kommer du på andre ting du lurer på, når du leser disse spørsmålene? Forandrer svarene dine seg etter at du har lest tekstene i programpostene? Kommer du på enda flere spørsmål?

Som del av dagen skal du tenke over ditt eget læringsutbytte, så vend tilbake til reflekjonsspørsmålene gjennom dagen, og se hvordan svarene dine utvikler seg. Forandrer kanskje tankene du hadde om et av temaene du hørte om tidligere på dagen, når du blir introdusert for andre temaer eller vinklinger?

  • Hva ønsker du å lære i løpet av dagen?
  • Hvor motivert er du til å delta aktivt og ytre dine meninger på Ung Kulturytring?
  • Hva er kulturpolitikk for deg?
  • Hva er mangfold for deg?
  • Hva betyr demokrati for deg, og hva kan akkurat du gjøre for å medvirke?  
  • Hvordan kan du som ungdom påvirke beslutninger som betyr noe for deg?
  • Har du noen gode råd for hvordan voksne kan legge til rette for at unge blir hørt?
  • Har du eksempler på når medvirkning har fungert mellom ungdomsråd og lokalpolitikerne hos deg?

Lenker til programpostene

Rekk opp hånda! Hvordan kan ungdom påvirke politikken?
Hei, hei, på tide å stå opp og endre verda 
Medvirkning i vinden – men hva betyr det for meg?
Så klart kan du forandre verden!
Kultur og ungdom – krafttak for bærekraft
Tilgjengelig kulturliv for alle
Hvem satser på ungdommen? Møt politikerne i debatt!

Youthpass

Alle som deltar på Ung Kulturytring, får et Youthpass-sertifikat.

Youthpass er en hjelp i refleksjon, læring og i å bygge din egen verktøykasse for hvordan du kan ta for deg forskjellig type problemstillinger. Youthpass legger opp til at du følger programmet på din måte, du velger selv spørsmålene du ønsker å fordype deg i, ut fra hva du synes er spennende og interessant.

I etterkant av Ung Kulturytring vil vi følge opp med refleksjonsspørsmål og refleksjonsoppgaver. Spar derfor på notatene dine, de kan bli nyttige til disse oppgavene.
Du skal også skrive ned hva du selv føler at du har lært. Noter gjerne stikkord for dette gjennom dagen, og også dagene i etterkant.

Velkommen skal du være!

Meld deg på nyhetsbrev

Vær den første til å motta nyheter om arrangementer, nye initiativer, gode historier og programmet.