Østfold Internasjonale Teater holder festivalens tredje visning av In Search of Democracy 3.0. Foto: Nikolai Grasaasen / Norsk kulturforum

Festivalens siste dag er her! I dag har vi en rekke interessante samtaler fra aktører som NHO Reiseliv, OsloMet, NMH og Arrangørforum, og kunstnerisk program fra Østfold Internasjonale Teater, Astrid Serine Hoel og Interkultur.

Vi er på dag tre av festivalen, hvor kunst- og kulturpolitikk blir satt på agendaen i valgåret 2023. Det har vært et enormt ytringsrom for viktige debatter, og vi gleder oss stort til å oppsummere denne festivalen i ukene og månedene som kommer. Men først – dette skjer i dag:

09:00 – 10:00

NMH og Tankesmia KRAFT holder panelsamtalen Ta ansvar for å nå ut! Foto: Sondre Strømdal

Vendo og Norsk kunstdatabase holder frokostmøte på Drammen kulturhus og forteller om verdien av å digitalisere kunstsamlinger. NOKU Vestland arrangerer paneldebatten «Oppvekstreforma – utan kultur?» på Drammensbiblioteket.

NMH og Tankesmia KRAFT: Ta ansvar for å nå ut!

Kulturlivet strever med å nå frem både i redaktørstyrte medier og i politikken. Norges musikkhøgskole og Tankesmia KRAFT inviterer kunstnere, politikere og mediefolk til å diskutere strategier for større gjennomslag i offentligheten.

Hva skjer når et helt samfunnsfelt mangler i det offentlige ordskiftet? Hvordan synliggjøre kunstens verdi? Hva skal til for å nå frem i media? Hva skal til for å nå frem politisk? Og hvordan kan kulturlivet samarbeide innad for å kommunisere bedre ut?

Hva skal vi huske og hva skal vi glemme?

Arkiv, bibliotek og museum (ABM) er fellesskapets hukommelse og samvittighet. Hver dag tar ansatte små og store valg som påvirker hva fremtiden vil vite, det som blir stående som fortellingen om oss. De velger ut, løfter frem og bevarer dokumenter og litteratur, ting og tanker.
 
Velkommen til en samtale om hukommelsesinstitusjonenes hverdagsmakt. Hvordan påvirker den resten av samfunnet? Hvilke stemmer slippes til? Hva er dilemmaene som oppstår? Refleksen er ofte å ta vare på alt, men er det mulig? Hvilke valg må tas, og hvilke prioriteringer og refleksjoner ligger bak?
 
Samtalen ledes av mangeårig NRK-journalist og kulturkommentator Agnes Moxnes. Panelet vil bestå av representanter for sentrale hukommelsesinstitusjoner. Arrangør er fagtidsskriftene AKSESS, Museum og Bok & bibliotek, som til sammen dekker hele ABM-feltet.

10:00 – 12:00

Syv mil presenterer den nylanserte plattformen SHIFTIT. Foto: Steve Price/Plan B Studio 

Presentasjon av plattformen SHIFTIT

Det finnes ingen infrastruktur for sirkulær kunstproduksjon og det vil SHIFTIT gjøre noe med! Sammen kan vi senke CO2 utslipp og produksjonskostnader, minimere lagringsbehov og samtidig lage mer kunst for flere. SHIFTIT er både et senter for sirkulær kunstproduksjon, og en digital markedsplass der aktører i kulturbransjen kan legge ut for salg eller gi bort materialer, utstyr, kostyme, scenografi osv. På Kulturytring i Drammen viser Syv mil hvordan Shiftit.no fungerer og presenterer ideene bak SHIFTIT. 

Å tenke stort – barn, unge, kultur og byutvikling i Sandnes!

Sandnes fikk i 2022 regjeringens pris for Norges mest attraktive by. Begrunnelsen var blant annet en tydelig satsing på barn og unge gjennom mange år, samt nye Ruten – ifølge juryen et av Norges mest vellykkede byrom. 

Hvordan kom Sandnes dit, nærmest mot alle odds? Fra stempelet «Norges styggeste by» på 1980-tallet har kommunen tatt grep som har snudd utviklingen og skapt et attraktivt sentrum. I dette arbeidet har involvering og tydelig satsing på barn og unge vært sentralt. Joda, vi vet at framsynte og dristige politikere er viktige – men det var barn og unge som først lanserte ideen om å gjøre parkeringsplassen Ruten om til en park. Gjennom prosjektet Barnas By har barn og unge i Sandnes vært invitert inn til å delta aktivt i byutviklingen de siste 15 årene. Et av mange viktige bidrag til at Sandnes i 2022 ble kåret til Norges mest attraktive by. 

FNs bærekraftmål er sentrale i Sandnes kommune; og sosial bærekraft er gitt særlig oppmerksomhet i den kommende kommuneplanen for Sandnes. Dette handler om inkludering, å redusere ulikheter, og om å gi like muligheter for alle uansett bakgrunn.

OsloMet: Kunst og konflikt i byutvikling

Storbyuniversitetet OsloMet og Drammen Kommune inviterer til foredrag og samtale med utgangspunkt i spørsmålet: Hvordan kan teaterbaserte metoder hjelpe oss til å bedre håndtere konflikter i byutvikling?

Polarisering truer byers omstillingskapasitet i en tid da det mer enn noen gang er bruk for kollektive løsninger.  Samtidig må flere mennesker klare seg på mindre areal, og spenningen mellom interesser øker. Hvordan kan byutviklingsprosesser håndtere disse spenningene? I EU-prosjektet CONTRA (CONflict in TRAnsformations) har OsloMet og Drammen Kommune undersøkt hvordan teaterbaserte metoder kan brukes for å skape arenaer for «produktiv konflikt» i byutviklingsprosesser. I Drammen har dette blitt gjort gjennom «Bragernes ByLab» som er den første i en serie av såkalte Drama Labs.​

Interkultur: Hvem får være med?

Interkultur og Samspill International Music Network inviterer til panelsamtale onsdag 21. juni om barrierene og utfordringene ved å ta plass i kunst- og kulturlivet som utøvende kunstner med flerkulturell bakgrunn.

Panelet i «Hvem får være med?« består av Amina Mohamud, Guillermo John Magno, Mohamed Abdirashid Mohamed og Kristine Utne Stiberg. De diskuterer: Hvilke dører er åpne og hvilke er lukket?

12:00 – 13:00

Arrangørforum arrangerer debatt om framtidens kulturpolitikk. Foto: Aleksander Ramsland

Arrangørforum: Framtidens kulturpolitikk

En fersk undersøkelse viser at fire av ti sier de bruker kulturtilbud sjeldnere. Hvordan skal arrangører møte denne utfordringen, og er det noen drahjelp å få i kulturpolitikken? I forkant av Kulturytring Drammen lanseres en strategi for kulturfrivilligheten og en NOU for musikk er på trappene.

Er det noe nytt å melde om satsingen på regionale kulturfond og har det kommet påfyll i potten for desentralisert ordning for kulturbygg og til Kulturrom? Hvilke redskap har kulturpolitikerne i verktøykassa for at vi som arrangører kan gjøre kultur tilgjengelig for et mangfoldig publikum, også i dyrtid? Og vil den reviderte kulturloven i større grad bli et verktøy for opptrappet satsing på kultur både nasjonalt, regionalt og lokalt?

Arrangørforum inviterer til kulturpolitisk debatt med en rekke politikere i panelet: Emma Lind (V), Torstein Solberg (AP), Tage Pettersen (H), Kathy Lie (SV), Cathrin Janøy (MDG) og Åslaug Sem Jacobsen (SP)

Karhutanssi av Astrid Serine Hoel

Med sin kvenske bakgrunn vil danser, koreograf og skuespiller Astrid Serine Hoel sette fokus på kvensk kultur og tradisjoner. Astrid Serine Hoel er selv koreograf og danser i forestillingen. Karhutanssi (på norsk: “Bjørnedans”) skal ha premiere på Festspillene i Nord-Norge i 2023, men før det blir det eksklusive arbeidsvisninger under Kulturytring i Drammen. 

Live-podcast: Arne Svingen

Forfatteren & Favoritten er podkasten der forfattere forteller om egen ungdomstid og ungdomslesing. Hør forfatterkjempe og podkastnestor Arne Svingen (55) i samtale med superleser Marie Sandvik (17) og programleder Arne Olav Hageberg (50).

Hvem var Arne Svingen da han var mellom 15 og 20? Hva gjorde han? Hvordan formet ungdomstida ham? Og hvilke bøker likte han aller best? Forfatteren & Favoritten er podkasten for deg som er ung og for deg som er voksen nok til å innrømme at en god ungdomsbok er noe du aldri blir for gammel for.

13:00 – 14:00

NHO Reiseliv holder paneldebatt om kulturdrevet stedsutvikling. Foto: Byen vår Drammen.

NHO Reiseliv: Kulturdrevet stedsutvikling – bare tull eller reell mulighet?

Millioner av kroner til internasjonal filmproduksjon i Norge – Festivalstøtte fra norske kommuner – Lokale spel og nye kulturarenaer. Hva får Norge igjen for kulturelle investeringer? Har slike investeringer reel gevinst for det enkelte tettsted eller er det bare tomme ord og festtaler?

Hvordan kan destinasjonsutvikling gi både økonomisk vekst og positiv utvikling over hele landet? NHO Reiseliv inviterer til samtale og debatt om kulturdrevet stedsutvikling på Union hovedscenen.

I panelet: Kristin Krohn Devold, administrerende direktør NHO Reiseliv, Thormod Rønning Kvam, musiker og kulturentreprenør, Ole Christian Øen, daglig leder SAKK – Stiftelsen Akershus festning, Katrin Blomvik Bakken, direktør Stiftinga Geirangerfjorden Verdsarv, Meghan Beaton, nasjonal Filmkommisjonær, og Aase Marthe Johansen Horrigmo, direktør Reiseliv Innovasjon Norge. Digital deltagelse fra Geddy Anniksdal, kunstnerisk leder Grenland Friteater og Stedssansprogrammet og Andrè Wallan Larsen, direktør Bodø2024.

In Search of Democracy 3.0 – forestilling

In Search of Democracy 3.0 er noe så uvanlig som en energisk og humørfylt forestilling om makt og politikk: Bli med på jakt etter et oppgradert demokrati! 

Er demokratiet levedyktig i sin nåværende form? Noe må endres. Men hva – og hvordan, spør kompaniet New Heroes, som leter etter svar i hele Europa. In Search of Democracy 3.0 hadde norgespremiere i regi av Østfold Internasjonale Teater høsten 2021. Under Kulturytring Drammen kommer den kritikerroste forestillingen tilbake, fulgt av en utstilling med samme navn. 

Kulturrikets tilstand | Kulturpolitikk og bærekraft, sentralt og lokalt

Hva er egentlig en grønn kulturpolitikk? Og hvordan kan man og har man jobbet med forholdet mellom kulturpolitikk, kulturproduksjon og bærekraft? På dette området kan av og til ulike verdier komme i en konflikt som det kan virke vanskelig å løse. I del tre av kulturkonferansen Kulturrikets tilstand, dette året på Kulturytring, løfter Telemarksforsking og USN denne tematikken på bærekraftscenen med aktører som er direkte engasjert i slike dilemmaer og utfordringer.

Sesjonen innledes med en presentasjon og kort diskusjon av en fersk rapport fra Nanna Løkka (Telemarksforsking) – Mot en grønn og bærekraftig kultursektor. I etterkant blir det en panelsamtale med Løkka, Solveig Korum (Kulturdirektoratet/Kulturtanken), Julie Forchhammer (Klimakultur), Jørgen Hovde (Drammen kommune) og Per Morten Ekerhovd (Vestland fylkeskommune). Temaet for samtalen er møtet mellom kulturpolitikken og bærekraftsmålene: utfordringer, løsninger, idealer og praksis. Samtalen blir ledet av Heidi Stavrum (Universitetet i Sørøst-Norge).

14:00 –

Dissimilis: Funksjonsmangfold i kunsten

Dissimilis Nasjonale kompetansesenter, som tilrettelegger kulturtilbud for mennesker med utviklingshem­ming og funksjonsnedsettelser, kommer til Kulturytring onsdag 21. juni med arrangementet «Funksjonsmangfold i kunsten – hvorfor og hvordan kan vi få til det?»

Her deler de erfaringer fra sine mer enn 40 år innen kunst- og kulturfeltet, og spør: Hvordan kan man jobbe for å tilrettelegge for at personer med utviklingshemming får reelle muligheter for kunstnerisk utfoldelse?

På arrangementet presenteres også Kompani D, et nytt prosjekt som fremmer inkluderende scenekunst. Her står profesjonelle utøvere og personer med utviklingshemming sammen på scenen som likestilte utøvere.

Drammen kulturråd: Drammen som regionsenter for kultur?

I den nylig vedtatte temaplanen for kultursektorens tjenester for utvikling av kunst- og kulturlivet skisseres Drammen som regionsenter for kultur. Hvordan skal dette gjennomføres i praksis og hvilke politiske tiltak må gjennomføres for å realisere dette? Drammen kulturråd holder en debatt hvor vi utfordrer politikere og kulturaktører til å svare på dette.

Meld deg på nyhetsbrev

Vær den første til å motta nyheter om arrangementer, nye initiativer, gode historier og programmet.