Kulturytrings grønne bærekraftscene løfter opp bærekraft og klimaspørsmål i kulturfeltet, med en rekke arrangementer på faglig og kunstnerisk program.

MANDAG 19. JUNI

Oslo World fyller 30 år og tar med Amanda Delara, Ella Marie Hætta Isaksen og Cliff Moustache til Kulturytring.

Natural State: Natur i rampelyset: Kan populærkultur forandre spillereglene?

Natur er et gjennombruddstema i populærkulturen, fra bøker og filmer til Netflix-suksesser. Hva betyr dette, og hvordan kan vi bygge videre på det? I denne kulturytringen møter du forfatter Gert Nygårdshaug, naturveileder og skogsbad-guide Nina Alida Nordbø, sirkulærøkonom Cathrine Barth og bærekraftsøkonom Einar Kleppe Holthe som vil adressere en rekke dagsaktuelle spørsmål.

Kultur er varig verdi – og nøkkelen til endring i samfunnet vårt. Hvordan kan populærkulturen være en spillveksler for naturen, og hvordan kan vi bygge et økonomisk system som virkelig verdsetter naturen?

Hvem eier egentlig naturen, og hvordan kan vi gjenoppdage og fornye vårt forhold til den gjennom kunst og kultur? Og hva er kunstnernes rolle i skiftet vi står midt inne i?

Oslo World: Musikk og aktivisme: Om samfunnet ikke endrer seg, vil musikken endre samfunnet. Vol 1.

Oslo World er tilstede på landets største arena for kulturpolitikk i Drammen i juni. Seminaret adresserer sentrale temaer som kunstens rolle i aktivisme, unge menneskers mulighet til å forme fremtiden og nødvendigheten av å løfte frem et mangfold av stemmer, både i en global og norsk kontekst. Under seminaret har du mulighet til å høre fra noen av de mest interessante stemmene og aktivistene i vår samtid. I panelet sitter tre bemerkelsesverdige artister og aktivister: Ella Marie Hætta Isaksen, Amanda Delara og Cliff Moustache.

Filmprat: Margreth Olin

Den prisbelønte filmregissøren Margreth Olin kommer til bærekraftsscenen for å snakke om sin nyeste film, den storslåtte naturdokumentaren Fedrelandet. Hva er kunstens plass i det grønne skiftet, natur og klima? Olin møter til en samtale med Mia Frogner, bærekraftansvarlig på Øyafestivalen.

Minikonsert: Sander Vinh Skreslett

Drammen kommune løfter fram unge lokale talenter under hele Kulturytring! Først ut på den grønne bærekraftscenen er Sander Vinh Skreslett, som spilte til 2. plass i nasjonalt mesterskap UMM (ungdommens musikkmesterskap) i år.

Klimakultur og NOKU: Kultur for klimarettferdighet?

Hvordan er det å være en del av et kulturliv i et oljeproduserende land som Norge? Hvilket ytringsrom har vi og hvordan kan vi skape trygge debattrom for å diskutere slike temaer? Og ikke minst: hvordan kan kulturfeltet fremme empati, internasjonale perspektiver og øke kunnskapen om hva som skjer i frontlinjen av klimakrisen?

I panelet sitter Penelope Lea (klimaaktivist og UNICEF-ambassadør), Lindis Hurum (generalsekretær Leger Uten Grenser), Alexander Roberts (teatersjef Rosendal Teater), Bård Vegar Solhjell (direktør Norad), Nadine Ouedraogo Constant (programansvarlig formidling Nasjonalmuseet). Ordstyrer er Julie Forchhammer fra Klimakultur.

Demenskoret Gladkoret

Demenskoret Gladkoret varmer opp for Marte Wulff sin åpningskonsert på bærekraftsscenen! Gladkoret hadde sin første korøvelse 1. mars 2023. Koret består pr. i dag av ca. 30 sangglade korister. Musikalsk leder er Arnstein Roch Øverland, pianist er Lasse Gulbrandsen. Etableringen av koret er et resultat et samarbeide mellom Kultur og Helse i Drammen kommune. 

Marte Wulff

Marte Wulff holder åpningskonsert på bærekraftscenen på Kulturytrings første dag. Wulff er kjent for sine historiefortellende tekster og sin sterke formidlingsevne, og en særlig vilje til å forholde seg kunstnerisk til komplisert eller alvorlig tematikk. Siden 2017 har hun utmerket seg som en tydelig stemme for klima- og miljøsaken gjennom sin musikk, grønne turneer, som aktivist, debattant og med kronikker i landets største aviser.

Hennes nyeste utgivelse, det avantgardistiske konseptalbumet Øya/øyet (2022), er i sin helhet viet klimakampen, og er laget i samarbeid med produsent og trompetist Sjur Miljeteig.

TIRSDAG 20. JUNI

Kan kunst redde Oslofjorden? Det ambisiøse prosjektet Oslofjord Triennale 2024 lanseres på Kulturytring.

Spillerommet: Klimatilpasning av fremtidens kulturliv, på kunstens egne premisser

Klimakrisens konsekvenser er allerede over oss, og de påvirker også kulturbransjen: Når samfunn destabiliseres og økonomiske forhold blir usikre, er det ofte kulturlivet som nedprioriteres. Spørsmålet er om det må være slik? 

«Det på høy tid at alle vi som ser verdien av kunst, musikk og kunstneriske verktøy i alle samfunnslag går sammen om å vise resten av verden nettopp hvor viktige vi er, ved å engasjere oss i vår egen politiske virkelighet.»

Spillerommet – nettverk for en bærekraftig musikkbransje inviterer til samtale med artist og klimaforkjemper Marte Wulff og artist og miljøbyråkrat Einar Flaa. Samtalen innledes med et kort foredrag og avsluttes med et musikalsk innslag.

Kulturdirektoratet: Kulturvern I krig og konflikt

Menneskelige tap og lidelser er ekstreme i krigsområder, noe historier fra Ukraina har vært det mest tydelige eksempelet på det siste året. Samtidig står også viktige kulturarvsteder i fare for å gå tapt for alltid. Et eksempel er gamlebyen i Odesa, Ukraina som for ikke lenge siden ble hasteinnskrevet på UNESCOs verdensarvliste for å sende et tydelig signal. Hvilken betydning har dette, og hvordan kan andre land som Norge bidra i å bevare kultur i krigsområder?

Drammens Museum m.fl.: Bygningsvern eller styrt forfall?

Hvordan musene skal innfri sitt samfunnsoppdrag med å sikre og bevare kulturhistoriske bygninger. Hvem har ansvaret for bygningsarven på museene? Hvordan vil kulturpolitikere arbeide for å realisere satsingen på bygningsvern i Museumsmeldingen og å jobbe frem egnede ordninger til vedlikehold av bygg på museene, og hvilken rolle vil fylkeskommunen ta i dette arbeidet?

Drammens Museum, Norges museumsforbund og Buskerudmuseet inviterer til paneldebatt. I panelet stiller stortingsrepresentantene Åslaug Sem Jacobsen (SP) og Tage Pettersen (H) fra Familie- og kulturkomiteen, stortingsrepresentant Ola Elvestuen (V), Christian Hinze-Holm – avdelingsdirektør for kulturarv i Viken Fylkeskommune og Hulda Brastad Bernhardt – direktør på Museene i Akershus. Samtalen blir moderert av journalist Kim Holtan.

Norske kulturarrangører m.fl.: Grønt veikart for bærekraftige kulturopplevelser I Norden

I 2021 ble det lansert et grønt veikart for kunst- og kulturfeltet i Norge. Med utgangspunkt i vårt nasjonale veikart arbeides det nå med å utvikle et nordisk grønt veikart, med mål om å framskynde den grønne utviklingen for bærekraftige kulturopplevelser i Norden. I arbeidet med veikartet ønsker man å samle inn gode eksempler, erfaringer, forslag til tiltak og kunnskap fra kultursektoren i Norden og utvikle kunnskap og arbeidsverktøy for å få til den endringen som kreves i den grønne skiftet.

Virke kultur og opplevelse, Virke Produsentforeningen, Norske Kulturarrangører, Norsk teater- og orkesterforening og Norske kulturhus presenterer arbeidet med veikartet og implementering i den nordiske kultursektoren.

Lansering av Oslofjord Triennale 2024

Det ambisiøse kunstprosjektet Oslofjord Triennale lanseres på Kulturytring tirsdag 20. juni. Prosjektet er initiert og etablert av en tverrfaglig gruppe aktører med lang fartstid i kunstfeltet, med hovedmålet å redde Oslofjorden. Prosjektet er et tett samarbeid mellom norskbaserte og internasjonale kunstnere, kuratorer, forskere, interesseorganisasjoner, lokale miljøer og steder knyttet til fjorden.

Livet i fjorden blir belyst under lanseringen med to tilhørende kunstprosjekter:
Lydinstallasjonen HØR FJORDEN! og det performative måltidet Vann-Kraft. I HØR FJORDEN! får publikum lytte til Oslofjordens stemme, ved hjelp av lyd fra det som skjer under vannoverflaten direkte fra en seilbåt ute i fjorden. I Vann-Kraft, produsert i samarbeid med Fossekleiva Kultursenter, inviteres publikum til et måltid i vannet. Her blir Oslofjorden sanseliggjort med bevegelse, lyder og smaker.

Klimaperfomance: Bodil Rørtveit

Bodil Rørtveit har de siste årene gjort seg bemerket som en uttrykksfull og sjangeroverskridende vokalkunstner tett knyttet til scenekunstfeltet. I konsertforestillingen Sustain var alle instrumenter var laget av plastsøppel, og i konseptet «Hengekøyekonsert» fra 2021 lot hun publikum lytte til musikk og fuglesang i hengekøyer i skogen.

ONSDAG 21. JUNI

Den nylanserte plattformen SHIFTIT blir presentert på Kulturytring onsdag 21. juni.

SHIFTIT – senter for sirkulær kunstproduksjon

«Det finnes ingen infrastruktur for sirkulær kunstproduksjon og det vil SHIFTIT gjøre noe med! Sammen kan vi senke CO2 utslipp og produksjonskostnader, minimere lagringsbehov og samtidig lage mer kunst for flere.»

Tora de Zwart Rørholt og Hjørdis M. Steinsvik fra Syv mil presenterer den nylanserte plattformen SHIFTIT, som både er et senter for sirkulær kunstproduksjon, og en digital markedsplass der aktører i kulturbransjen kan legge ut for salg eller gi bort materialer, utstyr, kostyme, scenografi osv. Steinsvik og Rørholt viser hvordan Shiftit.no fungerer og snakker om ideene bak initiativet.

Frihet, demens og dialog på menyen – Vestfoldmuseene byr på praksiser for implementering av museet som demokratisk bærebjelke

Gjennom tillit og deltagelse skapes verdifulle fortellinger som bidrar til å bygge sterke individer og robuste samfunn. Norsk kultur er en kultur hvor forankring i demokratiske verdier står helt sentralt. Dette er det viktig å verne om, samtidig som den kulturen er dynamisk og alltid påvirkes av verden rundt oss. Svarer Vestfoldmuseene ut St.meld.23. «Musea i samfunnet», samfunnsoppdraget og forventningene til oss som demokratisk bærebjelke?

Kulturrikets tilstand | Kulturpolitikk og bærekraft – sentralt og lokalt

Kulturrikets tilstand er en konferanse som Telemarksforsking og Universitetet i Sørøst-Norge har arrangert jevnlig siden 2009. Formålet med konferansen har hele tiden vært å presentere og diskutere aktuelle kulturpolitiske spørsmål. Det er et mål for oss å samle teoretikere og praktikere; forskere, kulturprodusenter og folk som jobber med kulturforvaltning i praksis. I år er Kulturrikets tilstand en integrert del av Kulturytring Drammen.

Kulturpolitikk og bærekraft – sentralt og lokalt
Hva er egentlig en grønn kulturpolitikk? Og hvordan kan man og har man jobbet med forholdet mellom kulturpolitikk, kulturproduksjon og bærekraft? På dette området kan av og til ulike verdier komme i en konflikt som det kan virke vanskelig å løse. Vi vil gjerne diskutere slike spørsmål sammen med aktører som er direkte engasjert i slike dilemmaer og utfordringer.

Meld deg på nyhetsbrev

Vær den første til å motta nyheter om arrangementer, nye initiativer, gode historier og programmet.